ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش

ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 41
حجم 196 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش است.  گاهی عدم وجود انگیزۀ کافی برای تسهیم دانش در ما به علت ندانستن و یا غافل بودن از مزایای فردی و سازمانی اشتارک دانش یا تسهیم دانش در سازمان است. بعضی از افراد وجود دارند (قطعاً شما هم تعدادی از آن ها را در شغل و حرفۀ خودتان دیده اید و می شناسید) که خیال می کننند دانش قدرت است و هر چه آن ها بتوانند دانش بیشتری را برای خودشان کسب کنند، قدرت بیشتری در اختیار خواهند داشت. آن ها یکسری سیلوهای مجازی در اطراف خودشان به وجود می آورند و دانش خود را درون آن ها نگهداری می کنند و افراد دیگر را از آن ها دور می نمایند (کشاورزی، 1386). 

 

 

 

در مقابل این گروه افراد مؤثری در سازمان وجود دارند که به ترویج و اشتراک دانش خود می پردازند. یکی از محققان معتقد است: بهترین استراتژی برای آینده اشتراک دانش آن هم به صورت وسیع می باشد.
این افراد دارای ویژگی ها و صفات مشخصۀ رفتاری زیر هستند:
1- روحیۀ جمع گرایی به جای فرد گرایی و تک روی 
2- روحیۀ دیگرخواهی به جای خودخواهی
3- روحیۀ جرأت و جسارت
4- روحیۀ شفافیت
5- نگاه مثبت اندیش
6- اشتیاق به یادگیری و تعالی 
7- انعطاف پذیری در برابر دیدگاه های جدید
8- داشتن روحیۀ بخشندگی و سخاوت
9- داشتن نگاهی دوراندیش

افرادی که دانش را ذخیره می کنند معمولاً تشنۀ قدرت هستند، آن ها تمایل دارند تا پایگاه قدرت مناسبی برای خودشان به وجود آورند، اما در این فرایند هرگونه اعتمادی را که همکارانشان به آن ها می توانستند داشته باشند را از بین برده و نابود می کنند (افتخاری، 1387). 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعاریف مفهومی  شتراک دانش

تعاریف عملیاتی شتراک دانش

2-1-5-1- موانع و تسهیل کننده های تسهیم دانش    9
2-1-5-2- موانع و تسهیل کننده های فردی    10
1- عدم وجود زمان کافی برای به اشتراک گذاری دانش    10
2- عدم یکسان بودن ویژگی ها، سطح دانشی و بینشی به اشتراک گذارندگان دانش    10
3- ترس از اعتراف به ندانستن    11
4- عدم آگاهی دارندگان دانش نسبت به مفید بودن دانش برای دیگران    11
5- آسان تر بودن به اشتراک گذاری دانش آشکار نسبت به دانش پنهان    11
6- ضعف در مهارت های ارتباطی    12
7- ضعف در اعتماد در بین کارکنان    12
8- ترس از به مخاطره افتادن امنیت شغلی    13
9- عدم آگاهی کافی از ارزش و مزایای به اشتراک گذاری دانش با همکاران    13
2-1-5-2- موانع سازمانی تسهیم دانش    15
1- فقدان نگاه درست مدیران به اهمیت تسهیم دانش و عدم حمایت از آن    15
2- تمرکز شدید بر سلسله مراتب سازمانی    15
3- کمبود فضاهای رسمی و غیر رسمی جهت به اشتراک گذاشتن دانش    16
4- ضعف در سیستم پاداش و تشویق سازمان    16
5- وجود فضای رقابتی شدید در سازمان    16
6- پراکندگی واحدهای سازمانی    17
2-1-5-3- موانع و تسهیل کننده های مبتنی بر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی    17
1- فقدان فرهنگ استفاده از  فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی    18
2- جابه جایی ابزار با هدف در استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی    18
3- بی توجهی به کارکرد اصلی فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی    19
4- ضعف در ارائۀ خدمات پشتیبانی    19
5- فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی خود را به افراد تحمیل می کنند    19
2-2-  پیشینه پژوهش    20
2-2-1- پژوهش های داخلی    20
2-2-2- پژوهش های خارجی    24
منابع و مآخذ    29

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از download

خرید فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از download

دریافت فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از download

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از download

خرید پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از download

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از download

دریافت نمونه سوال ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از download

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از download

خرید پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از download

دانلود مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از download

دریافت مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از download

خرید فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از download

دانلود تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از download

خرید مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از download

دانلود فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از download

دانلود مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از www

خرید پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از www

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از www

دریافت فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از www

خرید نمونه سوال ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از www

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از www

دریافت فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از www

دانلود فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از www

خرید فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از www

دانلود تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از www

دریافت فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از www

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از www

خرید کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از www

دانلود فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از www

دانلود کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از www

دانلود مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از pdf

دریافت پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از pdf

دانلود فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از pdf

خرید فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از pdf

دانلود فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از pdf

دریافت کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از pdf

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از pdf

خرید تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از pdf

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از pdf

دریافت تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از pdf

خرید فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از pdf

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از pdf

خرید فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از pdf

دانلود نمونه سوال ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از pdf

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از pdf

دانلود کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از word

دریافت فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از word

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از word

خرید نمونه سوال ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از word

دانلود تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از word

دانلود تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از word

خرید فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از word

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از word

دریافت فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از word

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از word

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از word

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از word

دریافت فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از word

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از word

دانلود کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از word

دریافت تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از free

دانلود مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از free

دانلود فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از free

خرید تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از free

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از free

دریافت کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از free

دانلود فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از free

دریافت مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از free

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از free

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از free

دریافت فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از free

خرید کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از free

دانلود کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از free

دریافت فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از free

خرید تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتراک دانش از free


مطالب تصادفی